Historie

Logens navn er taget fra Biblen, idet Debora var Rebekkas amme, og hun fulgte Rebekka tro gennem hele livet
og blev ifølge den bibelske overlevering begravet under et gammelt egetræ. Og derfor  egebladet og de tre små agern. 

 

Søsterloge nr. 53 Debora blev institueret den 11. september 1971 på Odd Fellow Palæ Varna, Aarhus.

 

Ved begyndelsen – den første dag  efter institueringen af søsterloge  nr. 53 Debora lå mulighederne foran os. 

Det gør de stadigvæk.

 

Værdien af det, logen giver, er udefinerligt og individuelt. 

Vor loge er et samlende og værdifuldt fællesskab, som fremtiden aldrig vil gøre overflødig.

 

Medlemstallet er pr. 1. november 2017: 55 søstre.